Про нас

   Кафедра сенсорної та напівпровідникової електроніки (до 2017 року -- кафедра електроніки) створена на фізичному факультет в 2002 році. Кафедра фізичної та біомедичної електроніки створена в 2003 році на базі кафедри загальної фізики фізичного факультету. 

   На кафедрах функціонують чотири навчальні лабораторії:

   Напівпровідникової електроніки

   Сенсорної електроніки

   Фізичних основ електроніки

   Електроніки мікро- та наноелектронних систем

   Кафедри підтримують постійні науково-практичні зв’язки із вітчизняними університетами та інститутами. Крім цього налагоджено тривалу співпрацю з вченими Вроцлавського університету Республіки Польща та Центром передових мікроструктур та приладів (Center for Advanced Microstructures and Devices (CAMD)) Державного університету Луїзіани (CША); факультетом фізики і астрономії державного університету Остін Пі (Austin Peay State University, м. Кларксвіль, США) з метою проведення спільних досліджень в галузі топологічних ізоляторів та флуоресцентних матеріалів; Лабораторією скла та кераміки (Університет м. Ренн 1, Франція); Інститутом фізики ПАН (Варшава); Інститутом фізики університету Казимира Великого в Бидгощі (Institute of Physics Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz).
   Магістрами та аспірантами кафедр здійснювалось наукове стажування та виконання магістерських робіт і дисертаційних досліджень у лабораторії спектроскопії твердого тіла Зеленогурського університету (Польща).

   Вагомим чинником підготовки спеціалістів за даною освітньо-професійною програмою є наявність на факультеті електроніки та комп’ютерних технологій висококваліфікованого кадрового потенціалу. Зокрема, навчальний процес даної спеціальності, випусковими кафедрами якої є кафедри «Фізичної та біомедичної електроніки» і «Сенсорної та напівпровідникової електроніки», забезпечує колектив з 4 професорів (докторів наук), 8 доцентів (кандидатів наук) та 5 асистентів (кандидатів наук). Низка курсів викладається досвідченими викладачами інших кафедр факультету електроніки та комп’ютерних технологій.

   Постійне осучаснення навчального плану підготовки бакалаврів за спеціальністю 153 «Мікро- та наносистемна техніка» освітньо-професійної програми «Сенсорні та діагностичні електронні системи» здійснюється шляхом впровадження нових курсів із урахуванням вимог ринку праці у тісній співпраці з фахівцями Львівського ІТ Кластеру і з використанням сучасних технологій та інших форм освіти. Львівський ІТ Кластер - це спільнота провідних компаній у ІТ-галузі, які спільно із Міською владою та Університетами розвивають інформаційні технології у місті Лева.

   Дізнайтесь умови вступу зараз!

   Про програму

   Спеціальність: 153 “Мікро- та наносистемна техніка”.

   Освітньо-професійна програма: “Сенсорні та діагностичні електронні системи”.Упродовж кількох місяців робоча група із працівників кафедр сенсорної та напівпровідникової електроніки, фізичної та біомедичної електроніки та експертів, делегованих Львівським ІТ Кластером, визначилися з компетентностями, розробили загальні рекомендації до навчального плану і обговорили зміст курсів нововведеної освітньо-професійної програми «Сенсорні та діагностичні електронні системи».

   Мета програми: Осучаснення навчального плану підготовки спеціалістів освітнього рівня “бакалавр” за спеціальністю 153 − Мікро- та наносистемна техніка, шляхом впровадження нових тем та курсів, розширення баз практичної підготовки студентів з урахуванням вимог ринку праці у тісній співпраці із фахівцями Львівського ІТ Кластера і з використанням сучасних технологій в освіті.

   Особливості програми: Випускники факультету електроніки та комп’ютерних технологій Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 153 «Мікро- та наносистемна техніка» освітньо-професійної програми «Сенсорні та діагностичні електронні системи» будуть підготовлені в напрямках сенсорики, біомедичної електроніки, валідації і тестування для проектування та розробки технічних систем різного призначення. Знання в галузі тестування програмного забезпечення і діагностування електронних систем, вміння проектувати електронні системи, включаючи сенсорні та біомедичні, навички роботи з комп’ютерними мережами, базами даних тощо для вирішення інженерних задач дозволяє силами випускників освітньо-професійної програми «Сенсорні та діагностичні електронні системи» проектувати, розробляти, тестувати і підтримувати протягом життєвого циклу рішення в галузях Інтернету речей (оцінка основних сенсорів для IoT, передача і обробка сигналів сенсорів), вбудованих систем (Embedded-розробники), електронних систем різного призначення (Automotive, Biomedicine), мікропроцесорної техніки, тощо.

   Карта курсів: Навчальний план містить 4 змістовних цикли: загальної підготовки; професійної та практичної підготовки; спеціалізації; вибіркових дисциплін професійної підготовки. Блоки загальної, професійної та практичної підготовки містять базові, обов’язкові згідно із стандартом освіти для даної спеціальності предмети, необхідні для подальшого опанування дисциплін спеціалізації.
   Метою викладання предметів циклу професійної та практичної підготовки та спеціалізації є освоєння студентами теоретичних основ та практичних навичок у галузі проектування, створення та діагностики електронних компонентів та систем різного призначення. Вивчення цих дисциплін необхідне для розуміння основних положень сучасної мікро- та наносистемної техніки і дає можливість випускникам працювати у сферах, пов’язаних з:
   - проектуванням вбудованих систем на базі мікроконтролерів;
   - розробкою сенсорних систем для інтернету речей (ІоТ);
   - програмуванням процесів обробки, передачі та захисту даних;
   - інженерією систем медичної діагностики;
   - управлінням проектами та програмними рішеннями;
   - забезпеченням якості вбудованих рішень.

   Для покращення засвоєння теоретичних знань передбачено проходження навчальної комп’ютерної (3 курс) та проектно-технологічної (4 курс) практик на базі ІТ компаній міста. Крім цього на 3 та 4 курсі студенти захищають курсові проекти, які виконують у науково-дослідних лабораторіях під керівництвом провідних науковців та фахівців із ІТ компаній. Кращі студенти мають змогу брати участь у реалізації міні проектів у різноманітних робочих групах.